Colsys

Colsys

Audiovizuální technika
Automatizace budov
Bezpečnostní systémy
Elektroinstalace
Energetika
HW a SW vývoj
Kompletní technologie budov
Komunikační systémy
Požární bezpečnost
Varovné a informační systémy

Varovné a informační systémy

colsys-border

colsys-border

Varovné a informační systémy

colsys-border

Systémy varování a informování obyvatel jsou při vzniku mimořádných událostí (požáry, povodně, vichřice apod.) tím nejdůležitějším nástrojem, jak eliminovat újmy na zdraví osob a majetku. Hlavní charakteristikou je rychlé, spolehlivé a cílené zasílání hlasových a textových zpráv. 

V oblasti varovných a informačních systémů působíme od roku 2010 a můžeme se pyšnit bohatými zkušenostmi z více než sta instalací sirén a místních rozhlasů po celé České republice. Díky našemu individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi jsme se postupně vypracovali do role přední společnosti v oblasti varování a informování obyvatel. Již přes 10 let se specializujeme na instalaci vlastního bezdrátového místního informačního systému VoiceGuard. Tento systém je široce využíván krizovými pracovníky a bezpečnostními štáby ve městech, obcích, regionech, krajích, podnicích s nebezpečným provozem a složkami integrovaného záchranného systému (IZS).

Jsme hrdí, že přispíváme k bezpečnosti a informovanosti obyvatel a pracovníků ve všech oblastech, od městských úřadů po průmyslové podniky.

colsys-border

Varovné a informační systémy

colsys-border

Systémy varování a informování obyvatel jsou při vzniku mimořádných událostí (požáry, povodně, vichřice apod.) tím nejdůležitějším nástrojem, jak eliminovat újmy na zdraví osob a majetku. Hlavní charakteristikou je rychlé, spolehlivé a cílené zasílání hlasových a textových zpráv. 

V oblasti varovných a informačních systémů působíme od roku 2010 a můžeme se pyšnit bohatými zkušenostmi z více než sta instalací sirén a místních rozhlasů po celé České republice. Díky našemu individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi jsme se postupně vypracovali do role přední společnosti v oblasti varování a informování obyvatel. Již přes 10 let se specializujeme na instalaci vlastního bezdrátového místního informačního systému VoiceGuard. Tento systém je široce využíván krizovými pracovníky a bezpečnostními štáby ve městech, obcích, regionech, krajích, podnicích s nebezpečným provozem a složkami integrovaného záchranného systému (IZS).

Jsme hrdí, že přispíváme k bezpečnosti a informovanosti obyvatel a pracovníků ve všech oblastech, od městských úřadů po průmyslové podniky.

colsys-border

Lokální výstražné systémy (LVS)

Hladinoměry

Monitoring aktuálních stavů hladin toků. Výšku hladiny měří snímač, který předává data do telemetrické stanice a ta posílá data k uživateli.

Srážkoměry

Monitoring aktuálně spadených srážek (déšť i sníh) včetně její intensity. Připojená telemetrická stanice vypočítá počet pulzů a posílá data k uživateli.

Meteostanice

Meteorologické stanice slouží pro měření hodnot jako je teplota počasí, směr a rychlost větru, tlak apod.

Ovládací software

Ovládání varovných a informačních systémů a dohled nad lokálními výstražnými systémy

Text to speech

Přenášení hlášení na web města

Propojení s mobilním rozhlasem

Intuitivní ovládání

Výběr zařízení v přehledné mapě

Barevné zobrazení stavu zařízení

Přenos hlášení na web obce

Svolávání krizového štábu

Varovné a informační systémy (VIS)

Místní informační systémy

rádiová infrastruktura

Digitální rádiová infrastruktura

Obousměrný systém

Zálohování na 72 hodin

Nezávislost na mobilních operátorech

Napojení na JSVV

Místní informační systémy

bezdrátové hlásiče

Malý akustický tlak

Využívá se pro informování obyvatel

Vysoká kvalita srozumitelnosti

Zálohovaný na 72 hodin

Obousměrné

Digitální

Elektronické sirény

Velký akustický tlak

Využívá se pro prvotní varování obyvatel

Schopnost mluveného slova

Zálohovaný na 72 hodin

Lze integrovat do MIS

Colsys - Ing. Josef Kutil

Ing. Josef Kutil

ředitel divize Varovné a informační systémy

+420 778 468 496

Kontakt

technologičtí partneři

colsys-border
Warning SystemsTechnologia2000TelegrafiaFiedlerEkotechnikaPWS
colsys-border

technologičtí partneři

colsys-border
colsys-border