Colsys

Modernizace jednacích sálů na Ministerstvu zemědělství

Modernizace jednacích sálů na Ministerstvu zemědělství

Optimální kvalita zvuku během konferencí a prezentací


Ministerstvo Zemědělství nedávno dokončilo rozsáhlý projekt rekonstrukce a modernizace dvou svých jednacích sálů s kapacitou 400 a 50 lidí. Tento ambiciózní projekt zahrnoval kompletní přechod na IP signálové trasy, což umožňuje efektivnější a bezpečnější přenos dat.

Důraz byl kladen také na vylepšení mikrofonní a ozvučovací techniky, aby se zajistila optimální kvalita zvuku během konferencí a prezentací. Jako hlavní vizuální prvek byla v jednacích sálech Ministerstva Zemědělství instalována velká video stěna. Tato stěna je tvořena 16 LCD monitory, které jsou uspořádány do rastru 4x4. Díky tomuto uspořádání je možné zobrazovat obsah vysoké kvality, který je snadno viditelný pro všechny účastníky konferencí a schůzí. Systém je dimenzován, aby zvládl až 2000 účastníků hybridní konference.

Colsys nabízí i osobní asistenci během konání konferencí. Tato služba zaručuje, že budou všechny technologické systémy fungovat bezproblémově. Projekt modernizace nejenže zvýšil funkčnost a efektivitu jednacích sálů, ale také výrazně přispěl k profesionální atmosféře a efektivitě prezentací a diskusí v rámci ministerstva.

Modernizace jednacích sálů na Ministerstvu zemědělství

Modernizace jednacích sálů na Ministerstvu zemědělství

Optimální kvalita zvuku během konferencí a prezentací


Ministerstvo Zemědělství nedávno dokončilo rozsáhlý projekt rekonstrukce a modernizace dvou svých jednacích sálů s kapacitou 400 a 50 lidí. Tento ambiciózní projekt zahrnoval kompletní přechod na IP signálové trasy, což umožňuje efektivnější a bezpečnější přenos dat.

Důraz byl kladen také na vylepšení mikrofonní a ozvučovací techniky, aby se zajistila optimální kvalita zvuku během konferencí a prezentací. Jako hlavní vizuální prvek byla v jednacích sálech Ministerstva Zemědělství instalována velká video stěna. Tato stěna je tvořena 16 LCD monitory, které jsou uspořádány do rastru 4x4. Díky tomuto uspořádání je možné zobrazovat obsah vysoké kvality, který je snadno viditelný pro všechny účastníky konferencí a schůzí. Systém je dimenzován, aby zvládl až 2000 účastníků hybridní konference.

Colsys nabízí i osobní asistenci během konání konferencí. Tato služba zaručuje, že budou všechny technologické systémy fungovat bezproblémově. Projekt modernizace nejenže zvýšil funkčnost a efektivitu jednacích sálů, ale také výrazně přispěl k profesionální atmosféře a efektivitě prezentací a diskusí v rámci ministerstva.