Colsys

Rozšíření a modernizace JSVV na území statutárního města Ostravy

Rozšíření a modernizace JSVV na území statutárního města Ostravy

Protipovodňová opatření pro Ostravu!


Projekt modernizace JSVV v Ostravě představuje významný úspěch v oblasti civilní ochrany, kombinující inovativní technologie a efektivní projektový management. Realizace tohoto projektu, zahrnující instalaci  88 elektronických sirén napojených do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), byla výjimečná jak ve svém rozsahu, tak v technologické pokročilosti. Přenosová soustava JSVV je tvořena nezávislými rádiovými přenosovými infrastrukturami, členěnými do dvou vrstev. První vrstva je jednosměrná (POCSAG) a druhá vrstva využívá technologii DMR (Digital Mobile Radio) dle standardu ETSI. Z hlediska přenosové soustavy se jedná o první instalaci tohoto druhu na území České republiky.

Navzdory výzvám spojeným s omezeným časovým rámcem, pouhých 9 měsíců od podpisu smlouvy do předání investorovi, byl projekt úspěšně nainstalován, oživen a předán k plnému využití. Tato instalace představuje důležitý krok v posilování bezpečnostní infrastruktury města Ostrava a je příkladem vynikajícího přístupu firmy Colsys k řešení komplexních výzev ve veřejném sektoru.

Rozšíření a modernizace JSVV na území statutárního města Ostravy

Rozšíření a modernizace JSVV na území statutárního města Ostravy

Protipovodňová opatření pro Ostravu!


Projekt modernizace JSVV v Ostravě představuje významný úspěch v oblasti civilní ochrany, kombinující inovativní technologie a efektivní projektový management. Realizace tohoto projektu, zahrnující instalaci  88 elektronických sirén napojených do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), byla výjimečná jak ve svém rozsahu, tak v technologické pokročilosti. Přenosová soustava JSVV je tvořena nezávislými rádiovými přenosovými infrastrukturami, členěnými do dvou vrstev. První vrstva je jednosměrná (POCSAG) a druhá vrstva využívá technologii DMR (Digital Mobile Radio) dle standardu ETSI. Z hlediska přenosové soustavy se jedná o první instalaci tohoto druhu na území České republiky.

Navzdory výzvám spojeným s omezeným časovým rámcem, pouhých 9 měsíců od podpisu smlouvy do předání investorovi, byl projekt úspěšně nainstalován, oživen a předán k plnému využití. Tato instalace představuje důležitý krok v posilování bezpečnostní infrastruktury města Ostrava a je příkladem vynikajícího přístupu firmy Colsys k řešení komplexních výzev ve veřejném sektoru.